ÁSZF

Kezdőlap » ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sky Frames Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által az sky-frames.hu weboldalon (továbbiakban: Webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely az iPon.hu weboldalon keresztül történik.

A honlap (egyben sky-frames.hu Webshop) üzemeltetője az Sky Frames Kft.

Székhely és Ügyfélszolgálat: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 21.

Képviselő: Zsilinszki Zsombor ügyvezető

Adószám: 27934306-2-13

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-205547

Bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 11742568-21444560

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36305777292, elérhetőség nyitvatartási időben. Garanciális ügyekben csak e-mailban tudunk felvilágosítást adni.

Honlap: www.sky-frames.hu

E-mail és Ügyfélszolgálat: info@sky-frames.hu

FOGALMAK:

–    digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat;

–    fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

–    jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

– tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

– távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

– áru: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; árunak minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

– üzlethelyiség:

a) bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja;

b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja;

– üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

– vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁNAK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

1. Az sky-frames.hu Webshopban eladásra kínált áruk képezik a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt áruk tulajdonságait és jellemzőit a konkrét áru leírásában találja meg részletesenA vásárolni kívánt áruk tulajdonságairól és jellemzőiről rendelés előtt tájékozódhat a Webshopban megadott információk, valamint a gyártói honlap és az ügyfélszolgálatunk segítségével. A Webshopban található gyártói honlap áru-linkje az áru Webshopba történő felvitelekori adat, mely később változhat, így előfordulhat, hogy a link elavul, azonban folyamatosan törekszünk élő linkek megjelölésére.

2. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt az árut rendelhessék, melyre szükségük van. Adott esetben, amennyiben szükséges, kérjék a www.sky-frames.hu segítségét, illetőleg vegyék igénybe a gyártói áru-linket, melyet a „További információk” szekcióban találnak. Egyes áruk használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.

3. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, a megrendelt árutól esetenként eltérhetnek.

4. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár.

5. A megrendelt árukat kiszállítjuk vagy átvételi pontra juttatjuk, rendelés során kiválasztott szállítási módhoz tartozó, honlapunkon megadott határidő alatt.

II. A SZERZŐDÉS, RENDELÉSI FOLYAMAT

1. Cégünk nem tart raktárkészletet, vásárlás csak előzetes megrendelés után lehetséges. A árulistában beszállítóink raktárkészlete látható. Megrendelő megrendelése elküldésével az Sky Frames Kft. ügyfelévé válik. A megrendelés ügyfélszolgálatunk írásbeli (e-mail) visszaigazolása után tekinthető véglegesnek. A visszaigazolás 48 órán belül megérkezik az Ügyfélhez, ennek hiányában a megrendelése megismétlése szükséges.

Figyelem: cégünk fenntartja a jogot, hogy egyes árukat fogyasztók részére nem értékesít. Ezt minden esetben az áruk kiválasztása előtt jelezzük, így Ön dönthet, hogy cégként folytatja-e a vásárlást, vagy az árukat nem vásárolja meg. Cégünk nem köteles fogyasztók részére minden, a kínálatban szereplő áru elérhetőségét biztosítani.

2. A Webshopban a rendelési folyamat első lépése egy regisztráció, melyhez élő telefonszámot és e-mail címet is kérünk. Megrendeléseket fogadunk e-mailben és telefonon is.

Amennyiben nem kíván regisztrálni, a kiválasztott áru KOSÁR-ba helyezésével tudja megkezdeni a vásárlást. Ezt követően a KOSÁR-ra kattintva a MEGVESZEM feliratra kattintson, ahol kiválaszthatja a darabszámot is. Ezt követően felugró ablakban választhat, hogy regisztrál, vagy vendégként kíván vásárolni. Kövesse a weboldal utasításait és ezután lesz szükség az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására is, melyek szükségesek a rendelése leadásához. A Megrendelem gomb megnyomását követően a megrendelését rögzítjük. Kérjük, figyeljen az áru megrendelésekor arra, hogy a kiválasztott árut értékesítjük-e magánszemélyeknek, ugyanis ha nem, a kiválasztott áru nem lesz megrendelhető, a Megrendelem gomb megnyomását követően a rendszer hiba üzenetet fog küldeni.

3. A regisztrációt követően a kiválasztott árut a „Kosár” ikonnal a kosárba teheti, mely a jobb oldalon mutatni fogja a megrendelt áruk mennyiségét, árát.

4. Amennyiben mindent kiválasztott, a Kosárban a „Megrendelés”-re szükséges kattintani.

5. Elsőként lehetőség nyílik a szállítási és számlázási adatok módosítására.

6. Ekkor megjelenik a „Kosár ellenőrzése”, itt változtathat a mennyiségeken, ilyenkor automatikusan újra számolja a rendszer a mennyiségeket és az árakat.

7. Ezután kiválaszthatja az Átvétel módját.

8. Ezt követően választhatja ki a fizetés módját, mely átvételkor készpénzben, előreutalással, bankkártyával online, vagy Paypal rendszeren keresztül történhet. Folyamatosan megjelenik a rendelésünk, és amennyiben kért fizetés további díjal rendelkezik az a számlán „Díj”-ként fog szerepelni.

9. Ezt követően az ún. egyéb szolgáltatások iránti igény jelölhető meg (garanciális levásárlás, beszerelés), illetőleg itt fűzhetők megjegyzések a vásárláshoz (pl. mikor alkalmas a házhozszállítás, esetleg több számlára van szükség, stb.)

10. Amennyiben minden rendben van, kattintson az ÁSZF elfogadását követően a „Vásárlás” gombra, mellyel fizetési kötelezettség keletkezik.

11. Ezt követően a rendszer – a választott fizetési módtól függően – a fizetési oldalra irányít automatikusan, illetőleg a sikeres rendelésről tájékoztat egy felugró ablakban.

12. Sikeres megrendeléséről automatikus visszaigazoló e-mailt küldünk.

III. SZÁLLÍTÁS, FIZETÉS ÉS TELJESÍTÉS FELTÉTELEI

1. Az adott szállításnak a díjját a neve mellet olvashatja.

2. Sky Frames Kft. az utólagos átutalással történő teljesítést egyedi elbírálás alapján biztosíthatja, melyről az Ügyféllel való egyeztetést követően kerülhet sor.

3. Amennyiben online bankkártyás fizetést választja, akkor OTP SimplePay fizetés esetén tudomásul veszi, hogy az Sky Frames Kft adatkezelő által az sky-frames.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: összeg, pénznem, rendelési azonosító, a vásárló e-mail címe, számlázási adatok (név, ország, város, irányítószám, cím). Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Továbbá lehetőség van SaferPay-es online bankkártyás fizetésre is.

IV. ELÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

1. Elállás a megrendeléstől

1.1. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján áru adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet internetes vagy telefonos megrendelés esetén. Ez alapján a Fogyasztónak minősülő Ügyfél az ÁSZF alapján létrejött szerződéstől (amennyiben nem esik egybe: az áru átvételétől/üzembe helyezésétől) tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja.

1.2. A Fogyasztó elállási-, illetve felmondási jogát:

a) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján vagy

b) az elállási nyilatkozatot e-mail-ben kell kérni, vagy az oldal alján

1.3. A Fogyasztó az elállási- vagy felmondási jogát

a) áru adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) az árunak,

ab) több  áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló  áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

c) A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az a) pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja

A fogyasztónak az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a fenti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni. Ebben az  esetben a fogyasztónak nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről is, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja jelen pont szerinti elállási jogát.

1.4. Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

1.5. Ha a Fogyasztó eláll, köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. Az áru visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

1.6. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

1.7. A Felek megállapodnak, illetve a Fogyasztó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól ill. felmondástól számított tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Utalvánnyal történő vásárlás esetén – fentebbiekre figyelemmel – a vételár azon részét, amelyet utalvánnyal fizettek meg, új utalvány kibocsátásával téríti vissza a Szolgáltató.

1.8. Áru adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó számára visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy az árut visszaküldte, kivéve ha az árut maga a Szolgáltató fuvarozza vissza. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

1.9. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést

b) olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ

c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében

e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, pl. testnyílással érintkező áruk (pl fülhallgató, elektromos fogkefe, szájzuhany), testfelülettel érintkező kozmetikai, haj és bőrápoló áruk esetén.

f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval.

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor

h) olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta az aktiváló kódot felhasználta

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát.Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

Az 1.9. a)-c) és e) pontjában meghatározott esetekben a fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát, ha a szerződést a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg.

1.10. Fogyasztó elállása/felmondása esetén:

1.10.1. Szolgáltató eleget tesz a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezettségeinek.

1.10.2. Szolgáltató tartózkodik a fogyasztó által szolgáltatott vagy létrehozott, a szolgáltató által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során keletkezett, személyes adatoktól eltérő bármely tartalom felhasználásától, kivéve, ha az ilyen tartalom a szolgáltatott digitális tartalommal vagy nyújtott digitális szolgáltatással összefüggésben nem használható; kizárólag a fogyasztónak a szolgáltató által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás felhasználása során végzett tevékenységére vonatkozik, vagy a szolgáltató Szolgáltató által más adatokkal összevonásra került, és nem lehet, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetne azt szétválasztani, vagy a fogyasztó által más személyekkel közösen került előállításra, és azt más fogyasztók továbbra is használhatják.

A fogyasztó jogosult a digitális tartalmakat ingyenesen, korlátozásmentesen, észszerű időn belül, általánosan használt és géppel olvasható adatformátumban lehívni.

A szerződéstől való elállás esetén a Szolgáltató a fogyasztó azon jogának sérelme nélkül, mely szerint a fogyasztó kérésére a fogyasztó rendelkezésére bocsát minden olyan, a személyes adatoktól különböző tartalmat, amelyet a fogyasztó a Szolgáltató által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során szolgáltatott vagy hozott létre – megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat, valamint a digitális szolgáltatást, különösen a digitális tartalomnak, valamint a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné tételével, vagy a fogyasztó felhasználói fiókjának letiltásával.

2. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató szerint:

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

A Fogyasztó az Sky Frames Kft. hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?

A Fogyasztó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltató – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne.

Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát – lenti kivételtől eltekintve –  a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy végső soron a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Figyelem: Amennyiben Ön Fogyasztónak minősülő Ügyfél, akkor az áru hibáit a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy az árut, illetve a szolgáltatást az Sky Frames Kft. Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (áru) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti. A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

Milyen esetben minősül az áru hibásnak?

Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó az áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– az árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– az áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés 6. pontja alapján a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) a hibás teljesítésről szóló fejezete alapján az Sky Frames Kft egy évig jótállásra köteles. Jótállási körbe tartozó áruk körét lásd a tájékoztató végén (Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez)

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Fogyasztót jótállás alapján?

A Fogyasztót jótállási jegyben foglalt jogok illetik meg az új tartós fogyasztási cikkek listájában (részletezve a 14-es pontban) szereplő áru vásárlása esetén.

A fogyasztót megillető jótállás időtartama:

1.    10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

2.    100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

3.    250 000 forint eladási ár felett három év.

Fogyasztónak nem minősülő vevő esetén a Ptk. által előírt szavatossági időtartam az irányadó.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.”

3. Egyéb garanciális tudnivalók

3.1 A Szolgáltató a saját költségére biztosítja a kicserélt áru visszavételét, ugyanakkor a garanciális, vagy egyéb ügyintézésből visszaérkezett árukat az e-mail és/vagy SMS értesítést követő 21 napig tároljuk. Az át nem vett árukért a 21. napot követően napi 1500 ft tárolási díjat számítunk fel. A 180 napig át nem vett árukat, illetve ahol a tárolási díj már meghaladja az áru értékét, nem tároljuk tovább. A tárolás megszűnéséről külön értesítést nem küldünk.

3.2 Az általunk forgalmazott áruk irodai vagy otthoni felhasználásra készültek, iparszerű használatra csak akkor alkalmasak, ha ezt külön jelezzük, illetve a termék (áru) honlapján fel van tüntetve.

3.3 Az áru csomagolását őrizze meg lehetőleg a teljes garanciális idő alatt, de legalább a távollévők között kötött szerződéstől való elállás bejelentési határidejéig, a szállítást abba visszacsomagolva lehet a legbiztonságosabban megoldani, kérjük ilyen módon tegye.

3.4 Az áru illetéktelen megbontása, módosítása hardveres vagy szoftveres módon, a gyári specifikációtól eltérő, illetve nem a rendeltetésének megfelelő célokra történő felhasználása a jótállás érvénytelenítését vonhatja maga után. Azok a hibák, melyen az eladáskor nem voltak a termékben, hanem később keletkeztek, nem tartoznak a jótállás körébe, pl villámcsapás vagy más elemi kár, hálózati túlfeszültség miatt keletkezett hibák.

3.5 Felhívjuk a tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy az Ubiquiti, Mikrotik, Xiaomi és Bookeen gyártmányú áruk esetén az esetleges meghibásodások bevizsgálása, a szerviz szakvéleményének elkészítése és a hibás áruk kijavítása minden esetben áru a külföldi szervizében történik, így ezen okból várhatóan az ügyintézési idő a megszokottnál jelentősen hosszabb lesz (jellemzően két hónap), ezért türelmüket kérjük. Megrendelésekor erre legyen tekintettel, ahogyan mi is tekintettel voltunk, amikor ezen áruk árát igyekszünk alacsonyabban tartani.

Természetesen minden esetben törekszünk az áruk mielőbbi kijavítására, és a kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kívánjuk elvégezni.

3.6 A garanciális ügyintézésre visszajuttatott áruk esetén a bevizsgálás során szenvedett adatvesztésért nem tudunk felelősséget vállalni, így kérjük visszaküldés előtt gondoskodjon az adatok mentéséről. A legtöbb eseten a bevizsgálás vagy az inicializálás egyik eleme a tartalom teljes törlése.

4. Jogérvényesítés

4.1. Ügyfelünk vállalja:

– Üzletünkben történő átvétel esetén: az áru épségét és hiánytalanságát az árukiadás során ellenőrzi, amennyiben hibát, vagy problémát észlel, azt haladéktalanul jelzi kollégánknak.

– A megrendelt terméket a rendelés napján lehet lemondani. Későbbi lemondás esetén 8% kezelési költséget számíthatunk fel.

– Egyéb módon történő átvétel során: amennyiben a megrendelt áru megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrzi, az áru hiánytalan és nem látható rajta külsérelmi nyom.

Amennyiben ezzel kapcsolatban problémát észlel, kérjük lehetőleg haladéktalanul jelezze azt cégünknek. Az árut ne vegye használatba, sem az áru csomagolását, sem a cégünk által használt csomagolást ne dobja ki, kollégánkkal egyeztessen melyik csomagolást szükséges visszajuttatnia a termékkel. Hiba esetén ne használja tovább.

Amennyiben kiszállítással, vagy átvételi ponton veszi át az árut, átvételkor ellenőrizze a csomagolás épségét, amennyiben az sérült, arról jegyzőkönyvet vesz fel az átvételi pont, vagy a  futár (a GLS honlapján található Általános Üzleti Feltételek 10. pontja rendelkezik erről:

A csomag, csomagolás látható sérülése esetén a GLS Hungary kiszolgáltatáskor tartalmi vizsgálatra is lehetőséget ad, és annak eredményét a kárrendezés érdekében az átvevővel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti. A sérült csomag tartalmát szintén szükséges lehet ellenőrizni, többek között az áru(k) hiánytalan meglétét. Ha erre nem adnak lehetőséget, a csomag átvételét meg kell tagadni, és az incidenst cégünknek jelezni. Sérült árut ne vegyen használatba!

4.2. Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 19/2014. NGM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.

4.3. A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. Az Sky Frames Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról. Az Sky Frames Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás áru kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.

4.4. A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat az rma@sky-frames.hu e-mail címen.

4.5. (Adat)Bányász, mine, miner, egyes BTC áruk: Ezen áruk nem fogyasztók számára készültek, nem irodai vagy otthoni, hanem iparszerű használatra szánt speciális célhardverek. A jelenleg rendelkezésre álló technika korlátai miatt a gyártó a garancia idejét 3 vagy 6 hónapban határozta meg (a pontos információ megtalálható a terméklapon).

A fogyasztó tudomásul veszi, ezeket a termékeket csak vállalkozások vásárolhatják meg. Tudomásul veszi a fogyasztó, hogy amennyiben mégis megvásárolja ezen árut, a termékre a szavatossági/jótállási igény a gyártó által megadott határidőn túl nem érvényesíthető. Az áru kifejezetten csökkentett minőségű, a technika jelenlegi korlátai miatt hibásként kerül értékesítésre, mely (adat)bányászatra továbbá kijelző meghajtására – technikai okokból – nem alkalmas, a bányászatból eredő meghibásodásra a szavatosság/jótállás nem vonatkozik.

4.6. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásban az Sky Frames Kft részvétele a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő körben kötelező.

4.7. Postai vagy egyéb megbízott szállítmányozóval történő visszajuttatás szabályai:

A árut cégünk székhelyére kell visszajuttatni.

4.8. Garanciát érintő kizárások, korlátozások:

1.    Nem vállalunk garanciát a nettó 1000 Ft alatti termékekre, festékpatronokra, kábelekre, írható médiákra, mágneslemezekre, és szoftverekre.

2.    Azon termékekre, amelyeknek nincs egyedi gyártási azonosítójuk a számla vagy számlamásolat ellenében történik a garanciális ügyintézés.

3.    Garanciális ügyintézésre csak hiánytalan tartozékokkal (pl. kábelek, CD-k, egyedi kiegészítők), sérülésmentesen vesszük át az árut. Olyan áru esetén, mely (LGA) processzorfoglalat védőt tartalmaz, szállítás előtt gondoskodjon a foglalatvédő visszahelyezéséről Amennyiben szükséges kérje kollégáink segítségét az rma@sky-frames.hu címen.

4.    Garanciális igény elutasításra kerülhet az alábbi esetekben:

a.) az áru egyedi azonosító́ kódja/garancia matricája megsérül/elveszik vagy megrongálódik.

b.) a terméken égés, törés, repedés, vagy egyéb fizikai-, látható sérülés van.

c.) nem rendeltetés szerűén használják. (Az áru gyári beállításait meghaladó́ teljesítményen történő használat (túlhajtás), az áru leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikus/elektromos terhelés illetve egyéb nem a célnak megfelelő felhasználás.)

d.) helytelen tárolás, szállítás, elemi kár okozta a meghibásodást, vagy üzemeltetés közbeni külső̋ behatás esetén.

e.) az árut az eredeti konfigurációhoz képest alapjában megváltoztatta, (küllemi módosítás (moddolás), FirmWare vagy BIOS csere/frissítés, hűtőrendszer cseréje)

f.) a terméken végzett javítási/szerelési munkálatokat nem azok elvégzésére jogosult, megfelelő̋ jogosítványokkal, szakképzettséggel rendelkező harmadik személy, vagy vásárló végzi.

5. Nem garanciális hibák:

a.) a kompatibilitási problémák (a vásárló́ hardver környezetében nem működő, egyébként hibátlan alkatrész.)

b.) a bármi nemű szoftveres problémák (operációs rendszer, meghajtó program, vírus, stb.).

6. Amennyiben a gyártó javítószolgálatot bízott meg a garanciális ügyintézésre, erről a termékhez mellékelt gyártói garanciajegy tájékoztat, kérjük, a gyorsabb ügyintézés érdekében lehetőség szerint az ott leírtak szerint járjon el a garanciális ügyintézés megkezdéséhez.

4.9. Bizonyos termékeinket fogyasztók részére nem értékesítjük. A megrendelés leadását megelőzően, tehát a fizetési kötelezettséget keletkeztető vásárlói nyilatkozatok megtétele előtt az ügyfelet tájékoztatjuk arról, amennyiben hogy az általa megvásárolni szándékozott árut fogyasztók részére nem értékesítjük, azonban előfordulhat, hogy erről csak a webshopba történt bejelentkezést követően kerül sor.

Tekintettel arra, hogy ezen áruk kizárólag jogi személyek által vásárolhatók meg, az áruk meghibásodása esetén ezen termékekre jótállási kötelezettség az Sky Frames Kft-t nem terheli, kizárólag a törvényben előírt szavatosságon alapuló jogérvényesítés vehető igénybe. Ezen körbe tartozó áruk megvásárlásával a vásárló az ÁSZF jelen rendelkezéseit tudomásul veszi.

4.10. A jogszabályi rendelkezések szerint a fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

4.11. Különös tekintettel a fontos adatokra, nem egy példányban, nem egy fizikai meghajtón meghajtón, és nem is egy számítógépen tárolja azokat, mivel egy eszköz meghibásodása az adatok elérését akadályozhatja, egy vírustámadás, vagy véletlenül elkövetett művelet során sérülhetnek vagy akár törlődhetnek is. Ezzel jelentősen csökkenti az adatvesztés kockázatát. Amennyiben további információra van szüksége, kérje ügyfélszolgálatunk segítségét az rma@sky-frames.hu-címen.

5.  Ha a jótállási időtartam alatt:

-a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

– a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ezen rendelkezések nem vonatkoznak a fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

6.  Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, ÁRUK

1. Ajándékutalvány

1.1. Ajándékutalványainkat elektronikus úton juttatjuk el Ügyfelünknek, amely kinyomtatható és esztétikus ajándékként átadható. Minden utalványunk egyszer felhasználható, egyedi azonosító kóddal van ellátva, amelyet az utalvánnyal történő vásárláskor lehet felhasználni a Webshopban. A vásárlást követően a kód érvénytelenné válik. Egy vásárlás alkalmával több utalvány is felhasználható.

1.2. Utalvánnyal történő vásárlás esetén is él a 14 napos visszaküldési lehetőség házhozszállítás és PickPack átvétel esetén, azonban ebben az esetben a vételár azon része, amelyet utalvánnyal fizettek meg, nem kerül visszautalásra, hanem a felhasznált utalvány értékével megegyező új utalványt küldünk e-mailben. Az utalvány kizárólag internetes Webshop rendeléskor használható fel, személyesen nem. Az utalványból nem áll módunkban visszaadni, amennyiben az utalvány(ok) értéke magasabb, mint a vásárolni kívánt áru(k) vételára. Az utalvány a kiállítástól számítva 365 napig érvényes.

1.3. Vásárlás/fizetés utalvánnyal

1.3.1. Webshopban történő vásárlás esetén az áru(k) kiválasztását követően a Kosár menüpontban lehetősége van a 15 számjegyű azonosító kód bevitelére. A rendszerünk ellenőrzi a kód érvényességét, majd az utalvány értékét levonja a vételárból.

1.4. Utalványvásárlás menete

1.4.1. Ha csak utalványt rendel:

Az egyedi azonosító kóddal ellátott, egyszer felhasználható utalványt e-mailben küldjük ki a vételár megfizetését követően.

1.5. Ha árut és utalványt rendel egyszerre:

1.5.1. Az egyedi azonosító kóddal ellátott, egyszer felhasználható utalványt e-mailben küldjük el a vételár megfizetését követően. A futárnak történő fizetés esetén az utalványt tartalmazó e-mailt a házhozszállítást végző Szolgáltató visszaigazolását követően küldjük el.

1.6. Ajándékutalvánnyal nem lehet ajándékutalványt vásárolni. Az ajándékutalványt csak termékekre és szolgáltatásokra lehet felhasználni.

2. Bankkártyás és Paypal fizetés

2.1. Webshopunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

2.1.1. MasterCard (dombornyomott)

2.1.2. Visa (dombornyomott)

2.1.3. Electron (nem dombornyomott) – Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ügyfél Electron kártyáján a kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz!

2.1.4. Maestro – Az elfogadás feltétele, hogy az Ügyfél kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!

2.2. A fizetés folyamata:

2.2.1. Az Ügyfél (kártyabirtokos) a Webshopban a Kosárban választhatja ki a fizetés módját. Bankkártyás vagy Paypal fizetés választása esetén a “Vásárlás” gomb lenyomása után (mely fizetési kötelezettséggel járó megrendelésnek minősül) át lesz irányítva a bank, vagy a Paypal titkosított oldalára. A bank, vagy a Paypal titkosított felületén a kártyaadatok megadása után, az Ügyfél a fizetés gomb megnyomásával jóváhagyja a tranzakciót.

2.2.2. A fizetést követően visszatér a www.sky-frames.hu oldalra, és a vásárlásáról visszaigazolást kap.

3. Fontos tudnivalók:

3.1. Egy vásárlást nem lehet többször kifizetni, ez ellen véd a rendszer.

3.2. A www.sky-frames.hu Webshophoz nem jutnak el a bankkártya adatok, ezekről csak a bank értesül.

3.3. Amennyiben túlfizetés történik, vagy valamilyen okból kifolyólag a megrendelt áru nem szállítható, jóváírásra van lehetőség.

3.4. A kártyás fizetés során Forintban történik a tranzakció.

3.5. Bankkártyás fizetésre életkortól és országtól függetlenül van lehetőség, de a áru átvétele csak Magyarországon lehetséges.

4. A biztonságról:

4.1. A weboldal https protokollt használ. További információkat a sky-frames.net -en talál a különböző tanusítványokról.

5. Szerzői jogok és hivatkozások

5.1. Az Sky Frames Kft. honlapján és annak aloldalain (www.sky-frames.hu) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Sky Frames Kft-re vonatkozó összes adat, leírás, illetve kép az ezen oldalakon látható formában az Sky Frames Kft. tulajdonát képezi, vagy azok használatára, megjelenítésére jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

5.2. A www.sky-frames.hu-ra (és annak aloldalaira) való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

6. Egyéb feltételek

6.1. Az sky-frames Webshop-ban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Sky Frames Kft-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.sky-frames.hu akadálytalan működését és a vásárlást.

6.2. Az Sky Frames Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Az Sky Frames Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

6.3. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat, az Sky Frames Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.

6.4. A áru szakszerű üzembe helyezését megfelelő óvatossággal, amennyiben nincs megfelelő tapasztalata, szakember segítségével végezze. A szakszerűtlen üzembe helyezés az áru garanciájának megvonásával járhat.

6.5. A gépösszerakó szolgáltatás csak a mechanikai illeszkedés ellenőrzése kapott hangsúlyt, a teljesítéskor fennálló kompatibilitási hibákat csak az általunk összeszerelt konfigurációra vállalunk. Egyéb esetben a vásárló feladata a kompatibilitás ellenőrzése, pl gyártó honlapja, CPU-support és QVL listák.

7. Pixelhiba, pixelgarancia

7.1. Egy teljes pixel (főpixel) három alpixelből: vörös, zöld és kék pixelből áll. Az alpixelek kombinációja biztosítja a teljes színtartományt, ami a képernyőn mint 1 főképpont kerül kijelzésre.

7.2. A pixelhibák meghatározására a gyártók az ISO 13406 Class II nemzetközi szabványt veszik alapul. A szabvány négy különböző hibát definiál:

7.2.1. Típus: Maximális fényerő beállításról minimális fényerőre állítás alkalmával az átlagos pixel válaszreakció 75%-osnál nagyobb (a képernyő világos marad).

7.2.2. Típus: Minimális fényerő beállításról maximális fényerőre állítás alkalmával az átlagos pixel válaszreakció 25%-osnál kisebb (a képernyő sötét marad).

7.2.3. Típus: Az első két típuson kívüli egyéb hibák. Leggyakrabban előforduló hiba, hogy a színtartományhoz tartozó cellák vezérlését végző tranzisztor meghibásodik és az adott képpont mindig vörösen, zölden vagy kéken világít (beragadt alpixel).

7.2.4. Típus: Csoporthiba, mely során kettő vagy több hibás pixel található meg egy 5X5 képpontos területen. Csoporthiba szabály: nem megengedett kettőnél több világos vagy kettőnél több sötét, illetve 2 vagy több vörös, zöld vagy kék pixelhiba egy 5X5 pixeles területen.

7.3. Az ISO 13406 Class II szabvány szerint az elfogadott pixelhibák száma 1 millió pixelre vonatkoztatva:

7.3.1. típus esetén: 2db

7.3.2. típus esetén: 2db

7.3.3. típus esetén: 5db

7.3.4. Ezek alapján egy 1028×768 felbontású (786.432 pixeles) kijelzőn a megengedett hibás pixelek száma:

7.3.4.1. típus: 2 X 786.432 / 1.000.000 = 1,57 pixel

7.3.4.2. típus: 2 X 786.432 / 1.000.000 = 1,57 pixel

7.3.4.3. típus: 5 X 786.432 / 1.000.000 = 3,93 pixel

7.5.2. Tehát a szabvány egy 1028×768 felbontású kijelzőn 1 világos, 1 sötét, illetve 3 színes hibás pixelt engedélyez.

7.6. Gyártók által meghatározott pixelhiba kritériumok

7.6.1. LG

7.6.1. Az LG monitoroknál az 1 főpixel-hiba nem megengedett, ilyen esetben a készülék cserére jogosult. Egy teljes pixel hibája 0,2 mm nagyságú hibás képpontot hoz létre a képernyőn.

7.6.1.2. Az alábbi táblázat a forgalomba hozott LG monitorokhoz tartozó megengedett alpixel-hibák számát mutatja be.

Képernyőméret, Alpixelek száma, Megengedett hibás alpixelszám:

15″,2.359.296,2

17″,3.932.160,4

18,1″,3.932.160,4

19″,3.932.160,4

20,1″,6.144.000 6

23″ és felette,6.912.000,7

7.7. Samsung

7.7.1. 15″ TFT-LCD monitorok

7.7.1.1. Engedélyezett határérték világos pixelpontok esetén:

Zöld pixelpontok,1 vagy kevesebb pixelhiba

Kék és vörös pixelpontok,3 vagy kevesebb pixelhiba

7.7.1.2. Engedélyezett határérték sötét pixelpontok esetén:

Különválasztott pixelpontok, 7 vagy kevesebb pixelhiba

Határos pixelpontok (2 képpont esetén),2 vagy kevesebb pixelhiba

Határos pixelpontok (3 képpont esetén),

1 vagy kevesebb pixelhiba

Határos pixelpontok (több mint 4 képpont esetén), nem megengedett

7.7.1.3. Engedélyezett távolság a hibás pixelpontok között:

Világos-világos között,15 mm vagy nagyobb távolság

Sötét-sötét között,5 mm vagy nagyobb távolság

Világos-sötét közt nem megengedett

7.7.1.4. Hibás pixelpontok maximális mennyisége: 7

7.8. 17″ TFT-LCD monitorok

7.8.1. Engedélyezett határérték világos pixelpontok esetén:

Zöld pixelpontok,4 vagy kevesebb pixelhiba

Kék és vörös pixelpontok,7 vagy kevesebb pixelhiba

7.8.2. Engedélyezett határérték sötét pixelpontok esetén:

Különválasztott pixelpontok,10 vagy kevesebb pixelhiba

Határos pixelpontok (2 képpont esetén),3 vagy kevesebb pixelhiba

Határos pixelpontok (3 képpont esetén),1 vagy kevesebb pixelhiba

Határos pixelpontok (több mint 4 képpont esetén),nem megengedett

7.8.3. Engedélyezett távolság a hibás pixelpontok között:

Világos-világos között,15 mm vagy nagyobb távolság

Sötét-sötét között,5 mm vagy nagyobb távolság

Világos-sötét között nem megengedett

8. Az Ügyfél panaszával, észrevételével Ügyfélszolgálatunkhoz, illetőleg a következő szervekhez fordulhat:

8.1. Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

VI. Adatvédelem

1. Adatkezelés célja, jogalapja

1.1. Az adatkezelés célja az Ügyfél azonosítása az alábbiak maradéktalan teljesülése érdekében:

– a Vállalkozás és az Ügyfél közötti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése- az Ügyfél véleményének megkérdezése a termékekről és szolgáltatásokról

– tájékoztatás az oldal használatával és lehetőségeivel kapcsolatban

1.2. A Vállalkozás az Ügyfél által megadott személyes adatokat elsődlegesen az Ügyfél és a Vállalkozás között létrejött szerződések teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés tartama a létrejött szerződések teljesítése. Az Ügyfél által megadott személyes adatokat a Vállalkozás közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag az Ügyfél előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja. A jelen ÁSZF elfogadása egyúttal az Ügyfél által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó engedély megadásának, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásnak is minősül. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed, amelyet az Ügyfél írásban bármikor megtehet. A Vállalkozás jogosult valamennyi Ügyfél részére (a megadott személyes adatok felhasználásával) információkat küldeni a weboldal működésével, annak változásával kapcsolatban.

2. Adatok rendelkezésre bocsátása, megtekintése, módosítási iránti kérelem személyes adatok vonatkozásában

2.1. A Vállalkozás tájékoztatja a Webshop Ügyfelet, hogy személyes adataikat a Vállalkozás mint adatkezelő bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2.2. Az Ügyfél személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, hozzájáruláson alapuló, a Vállalkozás a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.

2.3. Az Ügyfél a Vállalkozás weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások (például: rendelés), amelyek igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos adatok regisztráció keretében történő megadása, kezelése. A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben csillaggal jelöltek.

2.4. Az Ügyfél a regisztráció során megadott és ennek alapján az üzemeltető által tárolt személyes adatait bármikor, korlátozás nélkül megtekintheti.

2.5. A Vállalkozás lehetőséget biztosít arra, hogy az Ügyfél módosítsa a regisztráció során megadott személyes adatait azok megváltozása esetén. Mindezt megteheti az info@sky-frames.hu e-mail címen.

3. Törlése személyes adatoknak

3.1. A Vállalkozás lehetőséget biztosít arra is, hogy az Ügyfél a regisztráció során megadott személyes adatainak törlését kérje az info@sky-frames.hu e-mail címen. A törlésre irányuló kérelmet a Vállalkozás – további akadály fennállása hiányában – teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül. A Vállalkozás tájékoztatja Ügyfélit, hogy valamennyi személyes adatot, melynek felvételére az Ügyfél hozzájárulásával került sor, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását, törlésre irányuló kérelmét követően is kezelheti. A Vállalkozás felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy valamennyi – hozzájárulás alapján – tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában öt évig megőrzi.

Az Ügyfél adatait abban az esetben, ha öt évig nem lépnek be a webáruház felületére, a Vállalkozás automatikusan törli, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisíti. A Vállalkozás ezen felül törlésre irányuló kérelem ellenére is megőrzi aktív formában azokat a személyes adatokat is, melyek a Webshop igénybevételéhez kapcsolódó követelés behajtásához szükséges.

4. Személyes adatok felhasználása, közzététele

4.1. A Vállalkozás az Ügyfél személyes adatait minden esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és hozzájárulásnak megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek – jelen nyilatkozatban foglalt kivétellel – nem adja ki.

4.2. A megrendelés elküldésével a személyes adatoknak a csomagszállító cég irányába történő esetleges továbbításához az Ügyfél kifejezetten hozzájárul. A Vállalkozás a Ügyfélről gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

4.3. Amennyiben a Vállalkozás tudomást szerez arról, hogy az Ügyfél harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi, illetve az oldal használata során kárt okoz, úgy megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személy személyazonosságának megállapításában.

5. Az összegyűjtött adatok kezelése, megőrzése

5.1. A Vállalkozás minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy személyes adatait és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, továbbá adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.

5.2. A Vállalkozás minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

6. Jogorvoslat

6.1 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A Ügyfél ezen felül jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat –választása szerint – a Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

7. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az sky-frames.hu weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adat tartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: Az sky-frames.hu-n megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

8. Az e-mail cím vásárlói elégedettség-felmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal is kezelésre kerül, mely ellen elérhetőségeinken tiltakozhat. E-mail címét az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. 1074  Budapest, Rákóczi út 70-72.) a kérdőíves felmérés céljából adatfeldolgozóként tárolja.

9. Magatartási kódex

9.1. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§(1) o) pontban megjelölt magatartási kódex-szel az Sky Frames Kft nem rendelkezik.

10. Fontos tudnivalók:

10.1. Egy vásárlást nem lehet többször kifizetni, ez ellen véd a rendszer.

10.2. Az sky-frames.hu Webshophoz nem jutnak el a bankkártya adatok, ezekről csak a bank értesül.

10.3. Amennyiben túlfizetés történik, vagy valamilyen okból kifolyólag a megrendelt áru nem szállítható, jóváírásra van lehetőség.

11.4. A kártyás fizetés során Forintban történik a tranzakció.

11.5. Bankkártyás fizetésre életkortól és országtól függetlenül van lehetőség.

11.6. Sky Frames Kft az átutalással történő teljesítést egyedi elbírálás alapján biztosíthatja, melyről az Ügyféllel való egyeztetést követően kerülhet sor.

11.7. Adatvédelem: birtokunkba jutott, a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a rendelés teljesítéséhez használjuk fel, és semmilyen formában nem adjuk tovább a szállításért felelős személyeken kívül harmadik félnek.

11.8. Az Sky Frames Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai egyedi jelszóval vehetők igénybe. A jelszó azonosítja a Megrendelőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Megrendelő megtette. A megrendelést számítógépes rendszerünk rögzíti, arról azonnali visszaigazolást küld. A Megrendelő teljes felelősséget vállal a jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. Az Sky Frames Kft. nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadik személlyel szemben.

11.9. A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve alapesetben magyar, ettől eltérő nyelv a nyelvválasztó ikon segítségével választható ki. A fentiek szerint megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt az Sky Frames Kft. iktatja, így az a későbbiekben is hozzáférhető lesz.

11.10. Amennyiben a vásárló anélkül szerez be sky-frames.hu-ról bármilyen árut, hogy arra jogosult lenne (így különösen, de nem kizárólagosan amennyiben jogerősen megállapítást nyer a későbbiekben, hogy a beszerzés jogszerűtlen volt, s ebből fakadóan az sky-frames.hu-t bármilyen kár éri, pl. kártérítési kötelezettség, perköltség, eljárási díj, illeték, stb), vásárló már most vállalja, hogy ezen költségeket az Sky Frames Kft helyett 15 napon belül megfizeti az erre irányuló fizetési felszólítástól a jogosult részére, s az esetleges további kárait 15 napon belül megtéríti.

12. Vonatkozó lényegesebb jogszabályok:

12.1. 2013. évi V. törvény (Ptk.)

12.2. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

12.3. 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

12.4. 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,

12.5. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet: a fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet

12.6. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

12.7. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

12.8. 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet az áruk eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének szabályairól

12.9. 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

13. Jogi közlemény és adatkezelési tájékoztató letölthető verzió:

Az alábbi linken érhető el a jogi összefoglalóletölthető verziója: Jogi nyilatkozat

Az alábbi linken érhető el az adatkezelési tájékoztató letölthető verziója: Adatkezelési nyilatkozat

V. ÉRTÉKELÉSI ÉS MODERÁLÁSI SZABÁLYZAT

Az sky-frames.hu Webshop üzemeltetője az Sky Frames Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 21.,; Adószám: 27934306-2-13; Honlap: www.sky-frames.com ; E-mail és Ügyfélszolgálat: info@sky-frames.com) a webáruházban lehetővé teszi a regisztrált felhasználók számára a forgalmazott áruk értékelését, amelyeket az értékelés megtörténtét követően elhelyez a webáruház kapcsolódó oldalain.

1.  Az sky-frames.hu webáruházban történő regisztrációt követően, a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címmel és jelszóval történő belépés után lehetőség van a webáruház által kínált áru(k) értékelésére.

2.  Az értékelés csillaggal jelölhető (0-5-ig), mindemellett szöveggel is megadható, majd a honlapon posztolás útján megosztható.

3.  A posztolt értékelés azonnal megjelenik a véleményezett árunál, de az adminisztrátorok a szöveges értékelések tartalmát szemléik és Esetenként moderálják, illetve inaktiválják, törlik. Moderálás esetén a szöveges értékelés részben vagy egészben kerül módosításra, kitakarásra, míg inaktiválás, törlés esetén mind a szöveges értékelés, mind csillagos értékelés inaktiválásra, törlésre kerül. A csillagos értékelések az értékelés milyenségétől függetlenül megjelennek, annak csupán szöveges értékeléssel együtt való inaktiválására, törlésére van lehetősége a moderátornak.

4.  Az adminisztrátorok a szöveges értékelésnél a feltöltött tartalmat vizsgálva minden előzetes figyelmeztetés nélkül törlik az értékelést, ha azok

a.  agresszív, vulgáris, obszcén,

b.  másokat faji, etnikai, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozásuk miatt sértő vagy becsmérlő,

c.  lelkiismereti szabadságot sértő bejegyzések

valamint az alábbi esetekben moderálják, vagy inaktiválják az értékelést:

a.  tartalom jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet

b.   bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;

c.  jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat;

d.  jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;

e.  mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;

f.  megtévesztő információt tartalmaz;

g.  harmadik fél irányában gazdasági, politikai reklámot tartalmaz;

h.  harmadik fél weboldalára mutató linket tartalmaz;

i.  a Társaság gazdasági érdekeivel súlyosan ellentétes;

j.  a Társaság azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;

k.  vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

5.  A beküldött értékelések minden esetben az értékelt áru alatt megtalálhatóak. Itt látható az értékelések száma és az értékelések számtani átlaga számokkal és csillag piktogramokkal megjelenítve.

6.  Az egyes értékelések ez alatt elhelyezkedve, időrendi sorrendben jelennek meg.

7.  A sikeresen beküldött és megjelent értékelések későbbi törlését kezdeményezni csak e-mailben a regisztrációhoz használt e-mail címről küldött írásos kéréssel lehetséges. A webáruház adminisztrátorai a kérés vizsgálata után döntenek az értékelés inaktiválásáról.

8.   A szabályzat rendelkezéseinek megsértése esetén a felhasználóval szemben az alábbi szankciók alkalmazhatóak:

a.  figyelmeztetés,

b.  ideiglenes kitiltás (az ideiglenes kitiltás az időtartamát a moderátor határozza meg azzal, hogy az egy napnál rövidebb és egy hónapnál hosszabb nem lehet),

c.  végleges kitiltás – bannolás (a moderátor véglegesen kitilthatja az ideiglenes kitiltott, majd visszaengedett hozzászólót, ha visszaengedését követően ismételten megszegi  a jelen szabályzatban foglaltakat, illetve azt az értékelőt, aki a jelen szabályzatban foglaltakat súlyosan megszegi.),

d.  bűncselekmény elkövetése esetén hatósági feljelentés.

Az oldalon történő bármilyen értékeléssel a felhasználó a fenti alapelveket tudomásul veszi, és elfogadja. A moderálási alapelvek tetszőleges időpontban, előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk.

Érvényes: 2022.05.28-tól

Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez (IV. 3. pontban foglaltakhoz)

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;

4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;

5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütve fúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;

6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;

7. egészségmegőrző áruk és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses áru, fényterápiás eszköz;

8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;

10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;

11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;

12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;

13. világítástechnikai áruk 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;

14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;

15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;

16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcoder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;

18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;

19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;

21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;

24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;

25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;

26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;

27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati áruk 50 000 Ft eladási ár felett;

29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó áruk tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.

30. nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;

31. árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;

32. kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;

33. garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;

34. zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;

35. napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

36. játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;

37. külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.

Scroll To Top
Close
Close
Close

Kosár

A kosara üres

Vásárlás folytatása